Curriculum Vitae

ANETTE FLEISCHER

Arkitekt MNAL med erfaring som spenner fra arkitektur- og kunstprosjekter, stedsutvikling, konsept- og idèutvikling, konkurranser og mulighetsstudier via arkitekturprosjektering til gjennomføring og oppfølging av byggeprosjekter i inn- og utlandet. Akkreditert profesjonell, BREEAM-NOR.


ARBEIDSERFARING

2014- d.d.: Daglig leder, arkitekt MNAL, TIND
2013 – 2014: Arkitekt og prosjektleder, Taktil Arkitekter, avd. Lofoten, Svolvær
2012 – 2016: Arkitekt og prosjektleder, Dark arkitekter. Aker Solutions prosjekter i Brasil.
Gjennomføring av konseptutvikling og skisseprosjekt, og oppfølging og samarbeid med lokal arkitekt om detalprosjekteringen og gjennomføring.
Sub-sea Technology Centre, Curitiba: Konsept for masterplan for 193 000m2 tomt med fokus på administrasjonsbygget 10 000m2 og i tillegg 40 000m2 produksjonslokaler.
New DRL facility, Macae: Konsept for administrasjonsbygg 5000m2.
Div. andre AKSO prosjekter: AKSO Manchete, Rio de Janeiro, AKSO Stavanger.
2008 – 2013: Prosjekterende arkitekt, Dark Arkitekter. DNB’s hovedkontor, Vestbygget, Bjørvika.
Ansvar for prosjektering av bl.a.: innv. og utv. tømring, terrasser, natursteinsfasade m.m. Konseptutvikling, skisseprosjekt, rammesøknad, detaljprosjektering, gjennomføring og ferdigstillelse. 12 000m 2.
2009 – 2010: Prosjekterende arkitekt, Dark Arkitekter. DNB’s hovedkontor, Midtbygget og kjeller, Bjørvika.
Detaljprosjektering, ca. 40 000m2.
2007 – 2008: Prosjekterende arkitekt, Dark Arkitekter. Bidratt i div. prosjekter: Nytt politihus i Asker- og Bærum, Oslo Havnelager m.m.
2006: Praktikant/arkitekt, Softroom (architects), London . Prosjekt: Victoria & Albert Museum, rehabilitering
2006 – 2014: Arkitekt/ designer, Studio A. Diverse design og arkitektoppdrag.
2001 – 2005: Designer, Tingeling design Design og produksjon av smykker for salg i div. designbutikker.
2003: Assistent til CEO, Smart SMS, Los Angeles, USA
1997 – 07: Div. deltid- og sommerjobber.
Div. arbeidsgivere i inn- og utland


ANNEN ERFARING

2017: Gjestelærer, Workshop med masterstudenter ved prof. Sami Rintala, Design in context, NTNU
2015-17: Jurymedlem, Nordnorsk Arkitekturpris
2014: Gjestelærer, Kurs om rom, Nordland Kunst- og filmfagskole, Kabelvåg
2013: Konsulent, Kaviar Factory (kunsthall), Henningsvær
2013: Frivillig, LIAF (Lofoten International Art Festival)
2012: Sensor, Masterkurs Workshop 1:1, Fakultetet for Arkitektur og Billedkunst, NTNU
2012: Flykningeguide, Røde Kors, Oslo
2011: Frivillig hjelpearbeider, byggeprosjekt, Ghana


UTDANNING

2014-17: Div. kurs i regi av Norske Arkitekters Landsforbund, NAL
2013: Akkreditert profesjonell (AP) Prosjektering- og revisjonsverktøy for bærekraftige bygg, BREEAM-NOR
2011: Semesterkurs, Praktisk prosjektledelse, NTNU
2002 – 2008: Master i Arkitektur, Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO) Diplomoppgave: Bibliotek i Bodø
2006: Visiting student, Architectural Association School of Architecture, London
2001 – 2002: 2. år, Einar Granum Kunstfag Skole, Oslo
2000 – 2001: 1. år, BA ( Hons) Architecture, University of Greenwich, London
1999 – 2000: Skolen for Billedkunst, Århus, Danmark
1999: Engelsk kurs, University of Newcastle, Australia
1998: Ex. Phil., Universitetet i Oslo
1995 – 98: Examen Artium, Hartvig Nissens videregående skole, Oslo