Allmenningen brygge

Mulighetsstudie for ombyggingn av lagerbygg til leiligheter langs kaia, 2016