ARCTIC HOTEL

Forslag til ombygging og renovering av eksisterende hotell i Henningsvær, Lofoten. Under arbeid.