Bolig ved havet

Om prosjektet

Ombygging og tilbygg.

Mulighetsstudie av ulike forslag til ombygging av bolig fra 70/90-tallet. Under arbeid.


Årstall: 2014 – Pågående