Vestbygget, DNB, Barcode

Om prosjektet

Arbeidet ble utført som prosjekterende arkitekt, ansatt hos Dark Arkitekter.


Årstall: 2012

Se mer om prosjektet på DARKs hjemmeside