Gangbro

Om prosjektet

Del av mulighetsstudie for Svinøya Rorbuer, ifbm. Designprogrammet til Innovasjon Norge. Ved å bygge en gangbro etableres en ny og trafikksikker gangforbindelse for beboere og besøkende.


Årstall: 2014 – 2015