GAPAHUK Lofoten Farmtrail

Om prosjektet

Skisseforslag.

TIND har på oppdrag fra Lofoten friluftsråd og Norsk Landbruksrådgiving Lofoten utarbeidet er forslag til ny gapahuk og utedo i Hellosdalen på Vestvågøy. Rasteplass Hellosan er første del av prosjektet Lofoten Farm Trail som involverer de tre gårdene Reinmo gård i Hellosan, Aalan gård i Lauvdalen og LofotHest i Rolvsfjorden.

Lofoten Farm Trail-prosjektet søker å finne ut hvordan man, ved å samarbeide om tilbud der man kombinerer gårdsturisme med opplevelse av Lofotnaturen, samt formidling av lokal kultur- og historie på ferden over fjellet, kan øke næringsgrunnlaget for de lokale gårdsbedriftene.


Årstall: 2016 – Pågående