Hjelletorg

Om prosjektet

Mulighetsstudie.

Som del av mulighetsstudie for Svinøya Rorbuer, ifbm. deltagelse i Designprogrammet til Innovasjon Norge. For å skape møteplasser og lune sitteplasser for fastboende og besøkende plasseres to temporære sirkulære “møbler” på plassen mellom husene og hjellene.


Årstall: 2015 – Pågående