Svolvær hotell

Mulighetsstudie av hotell. Under arbeid.