Kabelvåg 2020

Om prosjektet

KabelvågKompaniet opplever store utfordringer i Kabelvåg. De har derfor engasjert TIND til å gjøre en analyse av de ulike problemstillingene og potensial i Kabelvåg. Ved å visualisere kartleggingen av stedets begrensninger og utfordringer, men også stedets egenart og kvaliteter systematiseres og synliggjøres problemstillingene og potensialet. Slik fremstår de sterkere, er lettere å diskutere og sette i sammenheng.

TIND/ Taktil har hentet inn innspill fra viktige aktører som potensielt kan påvirke Kabelvågs utvikling, og bedt om innspill fra innbyggerene. I den sammenheng arrangerte vi sammen med KabelvågKompaniet et folkemøte under KabelvågMarkedet, og satte opp en ”kartvegg” i gågata slik at alle som ville kunne skrive sine kommentarer og innspill på kartene.

I løpet av høsten 2014 sammenfatteT VI alle innspillene og kom med anbefalinger på grunnlag av analysen og innspillene. Dokumentet vil kommunen bruke som et grunnlagsdokument når de starter med sitt planlagte stedsutviklingsarbeid.


Årstall: 2014