Kjeøya Sporløst friluftsliv

Om prosjektet

Kjeøya Sporløst friluftsliv ved Ballstad, Lofoten. Fra fiskebruk til friluftsliv- rehabilitering av historisk fiskevær.Utvikling av helhetlig utviklingsstrategi for Kjeøya i samarbeid mellom grunneiere, kommunale myndigheter og relevante lokale aktører.

http://www.bykon.no/kjeoya-sporlost-friluftsliv-ballstad-i-lofoten/


Årstall: 2019- pågående