LEVENDE LOKALER

April 2016 lanserer DOGA det nasjonale prosjektet «Levende lokaler: Nye tanker i tomme bygg». Målet er å bidra til revitalisering av norske sentrumsområder til beste for innbyggere, handelsnæring og kulturliv.

Målet er å utvikle verktøy og metoder for aktivering av tomme lokaler i sentrumsområder. I tillegg til de tre pilotkommunene Tromsø, Arendal og Lærdal, følgeforskere fra NIBR og en faglig tung referansegruppe, er Levende lokaler-nettverket nå klart. Les mer på http://doga.no/levende_lokaler.

Sammen med Kulturteknikk as er TIND valgt ut til å være med i dette nasjonale nettverket av kommuner og organisasjoner.

Kabelvåg hjelpefengsel ble oppført i 1856[1] som et arresthus. Den siste fangen i fengselet ble sluppet ut i 1978. Fra 1997 rommer bygningene Nordland kunst- og filmfagskole. Skolen skal nå flytte ut, og lokalene vil bli stående tomme.

TIND skal nå sammen med KabelvågKompaniet og Kulturteknikk as søke om midler for å gjøre et mulighetsstudie på fremtidig bruk av fengselet i Kabelvåg.