LYSVÆRKET

Om prosjektet

Lysværket ligger i Svolvær. Området er del av Leirosen, og hjem til den første kraftstasjonen som ble bygget i Lofoten. Anlegget ble bygget allerede i 1908 under navnet Svolvær Elekticitetsværk, og regnes som opphav til Lofotkraftkonsernet. Deler av kraftstasjonen er stadig i drift. I Leirosen, der elva kommer ned fra Kongsvannet stod det i gammel tid en mølle som eides av væreierne i Svolvær. Fossen hadde en fallhøyde på 18 m. og der fossen falt ut i sjøen var det gode dybdeforhold for store båter. Dette var et ypperlig sted for å anlegge verdens første industrielle guanofabrikk. Det var fiskerienes behov for kraft som etterhvert dannet grunnlaget for at det ble besluttet å bygge kraftstasjon i Leirosen. Etter århundreskiftet var tiden inne for å modernisere fabrikken, og man ønsket å gå over fra de gamle vannhjulene til turbindrift. I denne omstillingsplanleggingen oppsto tanken om et elektrisitetsverk som også kunne levere strøm til befolkningen. Guanofabrikken, som var i virksomhet bare mellom juni og november, kunne yte betydelig mer kraft enn fabrikken hadde behov for, og et interessentselskap ønsket derfor å kjøpe den overflødige kraften. Lofotposten skriver at det ble anlagt en fire kilometer fjernledning fra Leirosen til forbrukerne på Lilleøya, Svinøya og Kjeøya. Slik fikk Svolvær strøm i huset. En høstettermiddag i september kunne folk oppleve elektrisk lys på Festiviteten under en fiolinkonsert; «Efter den foreløpige Prøve, man fik igaar, maa man sige at Lysværket har gjort en udmærket Start. Det nye Lys viste sig aa være vakkert, rolig og ganske sterkt, skjønt det maatte kjæmpe med Dagslyset» (Kilde: Lofotkraft/ Svolvær Historielag)


Årstall: 2019-