Området rundt Kabelvåg Barne- og ungdomskole

Vågan Eiendom KF planlegger å bygge ny barneskole ved siden av ungdomskolen, samt bygge by barnehage i tilknytning
til disse. LINK har utarbeidet et skisseprosjekt for barenskolen og barnehagen.

Vågan Eiendom KF ønsket å få utarbeidet enkle skisser som viser hvordan adkomst, trafikk, parkering
biler, sykkelparkering, vareleveranser, uteareal barnehage, skolegård og skistadion kan etableres
i området.

Skissene TIND har laget skal benyttes som beslutningsgrunnlag for plassering av barnehagen.