PADLY – LY LANGS LEDEN

TIND har sammen med Kåmmån laget et konkurranseforslag for enkel overnatting langs padleleden i Vestfold. TIND var invitert som et av tre kontorer til å delta i parralelloppdraget.
Forslaget er inspirert av naturens avrundede former, kajakkens form og trekonstruksjon med rammer og spiler og den velvede kanoen som ly for vær og vind. Det runde taket skaper ly og le ved overnatting for den som ferdes langs kysten, akkurat slik kajakkens avrunding skaper en trygg farkost for den padlende på havet.
Vår visjon er å skape særegene overnattingsteder langs padleleden, som vil gjøre at også overnattingen- og ikke bare padleturen blir en fin og uforglemmelig opplevelse. Vi ønsker at overnattingsstedene skal være en integrert del av et helhetlig uttrykk for padleleden langs kysten i Vestfold.
Et buet tak skaper et skjermet rom hvor den besøkende kan tørke klær, lage mat på en arbeidsbenkbenk, sette seg ned på i sofaen eller legge seg til å sove. I enden av taket glir inne over til ute og gir et fl eksibelt uterom som tilpasser seg landskapet rundt og skaper solrike sitteplasser, le for vinden, steder å henge opp tørrdrakten og redningsvesten.
”Padly” er i løsningsforslaget tegnet ut i tre størrelser; ”den aller minste” til 2-4 pers., ”en liten romslig en” og ”en stor en” til 7-10 pers. Dette er ment som eksempler på størrelser, og vil kunne tilpasses og videreutvikles. Vi ser for oss at på steder der man ønsker overnatting for flere enn 10 personer vil man plassere ut fl ere”Padly”er. De vil kunne plasseres i landskapet som en slags liten landsby eller på rekke alt etter hva tomten tilsier. Nordmenns behov for sin egen private sone, gjør at vi tror på å bygge fl ere enheter istedet for en veldig stor. Dette skaper dessuten flere skjermede uteplasser og levegger, og gjør at fl ere grupper eller familier kan være komfortable med å være der samtidig.
I og med at ”Padly” konstruksjon er basert på en gjentagende treramme kan antall rammer, og altså lengde på bygget tilpasset stedets behov for fasiliteter og terrenget rundt. Den ”lukkede” delen av ”Padly” er tenkt modulbasert, mens uterommet skal tilpasses hver tomts unike situasjon og skape optimale soner: solrike sitteplasser, le for vinden, steder å henge opp tørrdrakten, redningsvesten etc., oppheng av hengekøye eller avgrensing for beitedyr.
lett tilgjengelige friluftslivet er viktig for folkehelsen. Genuine friluftslivopplevelser forutsetter en bærekraftig tilrettelegging av kysten. Dette krever en helhetlig og langsiktig tankegang. Tilgang på informasjon, god skilting, tilrettelegging av stier og søppelhåndtering er da viktig. Som padler er du nærmere havoverfl aten enn noen andre som færdes på sjøen. Vi tenker derfor at padleren har en unik mulighet til å bidra i kampen mot marin forsøpling. Padlerne vil kunne plukke søppel og samle dette i ”marine søppelkasser” plassert på området ved gapahuken. Ved å padle langs leden og samtidig plukke med seg søppel i havet vil padlerne bidra en penere skjærgård og renere klode.