Punktmøbel

Om prosjektet

Som del av mulighetsstudie for Svinøya Rorbuer, ifb
m. deltagelse i Designprogrammet til Innovasjon Norge. 7 steder på Svinøya settes det ut temporære sirkulære “møbler” for å formidle informasjon, og for å tilrettelegge for at besøkende og fastboende skal kunne sette seg ned og nyte Svinøya og utsikten. På skilt integrert i møbelet vil det være informasjon om ulike temaer. Temaer kan være:
A Svinøya
B Aktiviteter på Svinøya og i Lofoten
C Kultur & maleren Gunnar Berg
D Tørrfiskens historie
E Svolvær by
F Naturen på Svinøya og i Lofoten
G Midnattsol og mørketid. Arktisk klima
Konstruksjonen til punktmøbelet tar, som skiltene, utgangspunkt i et bord av vedlikeholdsfri gran. Møblene kan settes sammen i ulike varianter. Kombinasjonen av tosidig benk, benk med ryggstøtte og vegg tilpasses stedet mtp. utsikt, vindretning, gangmønster og tema. Punktmøbelet er temporært og vil kunne demonteres.
I samarbeid med Taktil Arkitekter.


Årstall: 2014 – 2015