Saltkråkan kontorfellesskap- en grønn øy i Lofoten

Rehabilitering av gammelt verksted og kontorbygg til kontorfellesskap i Svolvær for bedrifter knyttet til utvikling av kystkulturen. Prosjektet ønsker å bevare, rehabilitere og gjenbruke så mye som mulig av dagens bygningsmasse, og har fått støtte av Klima- og energifondet, Enova for Konseptutredning for innovative energi- og klimaløsninger. Oppdragsgiver EiNord og SALT Lofoten.[/small_title]

Årstall: 2020- pågående