Skilting, Svinøya

Om prosjektet

Del av mulighetsstudie for Svinøya Rorbuer, ifbm. deltagelse i Designprogrammet til Innovasjon Norge. For at den besøkende på Svinøya skal kunne orientere seg på best mulig måte og for å formidle informasjon om stedene/husene/historien foreslås ulike typer skilt plassert rundt på øyene. Konstruksjonen til punktmøbelet tar, som punktmøblene, utgangspunkt i et bord av vedlikeholdsfri gran. I samarbeid med Taktil Arkitekter.


Årstall: 2014 – 2015