SKREI TEMAPARK

Om prosjektet

Snøhetta har i samarbeid med TIND, SALT og SISU Design Lab utarbeidet er forslag til SKREI Temapark. Forslaget skisserer en konseptuell tilnærming snarere enn en ferdig løsning. Konseptet danner et rammeverk for fremtidig utvikling av program, innhold og endelig arkitektonisk uttrykk. Vår visjon er å skape en ny identitet for Lofotmuseene i Storvågan som henter inspirasjon fra de karakteristiske naturformene i Lofotfjellene. Former som også har referanser til lofotfisket; skreiens ryggfinner, garn, seilduk og sjarkenes mesan.

Konseptforslaget knytter bånd til lofotfiskernes måte å overnatte på, under telt laget av master og råseil. Ideen om et samlende telt som vern mot vær og vind gir fleksibilitet til at «innredningen» inne i bygget kan endre seg over tid uten at hovedformen svekkes. Slik knytter Skreimuseets formspråk sammen fortid, nåtid og fremtid, natur og kultur gjennom et sett med stedegne assosiasjoner som grunnlag for videre valg av løsninger. Forslaget ble ikke valgt som vinner av konkurransen.


Årstall: 2017.