SVINØYA K HOTELL, OMBYGGING

Ombygging av deler av Kunstnersenteret på Svinøya, Svolvær til hotell. Under arbeid.