SVINØYA K HOTELL

Ombygging av deler av Kunstnersenteret på Svinøya, Svolvær til hotell. Under arbeid.