Svinøya Rorbuers helhetlige plan

Om prosjektet

Som del av Designprogrammet til Innovasjon Norge har vi arbeidet med helhetlig design av fasilitetene for fantastiske Svinøya Rorbuer i Svolvær, i samarbeid med Taktil Arkitekter. TANK Tromsø arbeider med den grafiske delen av prosjektet. Vi ønsker å skape en helhetlig opplevelse gjennom strategisk bruk av design og arkitektur, og har vi presentert et mulighetsstudie med 10 delprosjekter på Svinøya. Vi ønsker å skape en troverdig historiefortelling inspirert av Svinøyas historie og eksisterende kvaliteter og bygningsmiljø, og har tatt utgangspunkt i dette som inspirasjon for materialvalg, fargebruk og bygningenes typologi.


Årstall: 2014 – 2015