Svolvær park

Konseptet tar utgangspunkt i en by i endring. Den nye byplanen for Svolvær legger til rette for en utnyttelsesgrad som er høyere en dagens situasjon, basert på en forventning om økt liv og
aktivitet. Den nye bebyggelsen knytter seg på grunnfjellet, og er inspirert av lokale byggetradisjoner, men i en ny sammensetning. Formspråk kan variere i takt med tid, formål og bruker.
»[/small_title


Årstall: 2020- pågående