Tollboden brygge

Om prosjektet

Mulighetsstudie for ombygging av en gammel brygge til et kontorfelleskap for grundere på kaikanten i kabelvåg.

For/ i samarbeid Taktil Arkitekter.


Årstall: 2013

Se mer om prosjektet på Taktils hjemmeside