Vestervalen Kunsthus

Om prosjektet

VESTERVALEN Kunsthus.
Vestervalen ligger flott til ned mot Reinefjorden, rett under Hammarskaftet
nordvest for Reine sentrum i Moskenes Kommune, Lofoten. Tomten har
fantastisk utsikt mot nord utover fjorden og de majestetiske fjellene rundt
Kjerkfjorden, Bunesfjorden og Reinefjorden.
Med utgangspunkt i den vakre naturen rundt Reinefjorden, kunsttradisjonen
”En plein air” eller friluftsmaleri, hvor kunstneren jobber utendørs og det
allerede etablerte kunsttilbudet på Reine med bl.a. Reine Kultursenter ønsker
Vestervalen kunsthus å være en spennende møteplass for kunst, kunstnere
og kunstinteresserte lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Etableringen av bl.a.
KaviarFactory i Henningsvær og Kleivan Kunstmottak gjør at stadig flere
kommer til Lofoten for å oppleve kunst i tillegg til vakker natur- og naturen vil
aldri slutte å imponere og inspirere kunstnere fra hele verden.
Vestervalen Kunsthus består av et langt og smalt hovedhus plassert nede ved
vannkanten, med et stort fleksibelt rom mot nord som kan brukes som galleri,
atelier, butikk, felleskjøkken, stue og mye annet. Rommet har store vinduer mot
nord og overlys fra sør som gir indirekte sollys. Det er derfor mulig å kontrollere
lyset i rommet.
Mot sør er det 8 overnattingsrom med mesaninløsning og separate innganger.
Rundt hovedhuset er det plassert 5 hytter i terrenget, i tillegg til en badstu ned
mot havet. Mellom byggene er det felles uteplasser til bruk f. skj. tider av døgnet,
og naturen og svaberget er bevart så mye som mulig.
Hovedhuset er tenkt bygget i betong med store vindusflater og en synlig
trekonstruksjon. Hyttene og badstuen er bygd i tre, og tilpasset terrenget og
står på påler der de krager ut.
På tomten står det en halvferdig bolig som skal rives, og en liten brygge med
kai og naust som renoveres og beholdes.
Arkitekturen er inspirert av rorbuenes og bryggenes trekonstruksjoner som
tilpasses terrenget i underkant, det tradisjonelle atelieet og galleriet med
overlys/ indirekte lys og de steile fjellene rundt Reinefjorden.


Årstall: 2018- pågående