Curriculum vitae

Anette Fleischer

Arkitekt MNAL med erfaring som spenner fra arkitektur- og kunstprosjekter, stedsutvikling, konsept- og idèutvikling, konkurranser og mulighetsstudier via arkitekturprosjektering til gjennomføring og oppfølging av byggeprosjekter i inn- og utlandet. Akkreditert profesjonell, BREEAM-NOR.

Arbeidserfaring

2014- d.d.: Daglig leder, arkitekt MNAL, TIND Arkitektur AS

2013 – 2014: Arkitekt og prosjektleder, Taktil Arkitekter AS avd. Lofoten

2012 – 2016: Arkitekt og prosjektleder, Dark Arkitekter AS
_Aker Solutionsprosjekter i Brasil. Gjennomføring av konseptutvikling og skisseprosjekt, og oppfølging og samarbeid med lokal arkitekt om detalprosjekteringen og gjennomføring. Sub-sea Technology Centre, Curitiba: Konsept for masterplan for 193 000m2 tomt med fokus på administrasjonsbygget 10 000m2 og i tillegg 40 000m2 produksjonslokaler. New DRL facility, Macae: Konsept for administrasjonsbygg 5000m2.
Div. andre AKSO prosjekter: AKSO Manchete, Rio de Janeiro, AKSO Stavanger. _

2008 – 2013: Prosjekterende arkitekt, Dark Arkitekter AS
DNB’s hovedkontor, Vestbygget, Bjørvika. Ansvar for prosjektering av bl.a.: innv. og utv. tømring, terrasser, natursteinsfasade m.m. Konseptutvikling, skisseprosjekt, rammesøknad, detaljprosjektering, gjennomføring og ferdigstillelse, 12.000m2.

2009 – 2010: Prosjekterende arkitekt, Dark Arkitekter AS
DNB’s hovedkontor, Midtbygget og kjeller, Bjørvika. Detaljprosjektering, ca. 40.000m2.

2007 – 2008: Prosjekterende arkitekt, Dark Arkitekter AS
Bidratt i div. prosjekter: Nytt politihus i Asker- og Bærum, Oslo Havnelager m.m.

2006: Praktikant/arkitekt, Softroom (architects), London
_Victoria & Albert Museum, rehabilitering _

2006 – 2014: Arkitekt/ designer, Studio A
_Diverse design og arkitektoppdrag. _

2001 – 2005: Designer, Tingeling design
_Design og produksjon av smykker for salg i div. designbutikker. _

2003: Assistent til CEO, Smart SMS, Los Angeles, USA

1997 – 07: Div. deltid- og sommerjobber. Div. arbeidsgivere i inn- og utland

Annen erfaring

2017: Gjestelærer, Workshop med masterstudenter ved prof. Sami Rintala, Design in context, NTNU

2015-17: Jurymedlem, Nordnorsk Arkitekturpris

2014: Gjestelærer, Kurs om rom, Nordland Kunst- og filmfagskole, Kabelvåg

2013: Konsulent, Kaviar Factory (kunsthall), Henningsvær

2013: Frivillig, LIAF (Lofoten International Art Festival)

2012: Sensor, Masterkurs Workshop 1:1, Fakultetet for Arkitektur og Billedkunst, NTNU

2012: Flykningeguide, Røde Kors, Oslo

2011: Frivillig hjelpearbeider, byggeprosjekt, Ghana

Utdanning

2014-17: Div. kurs i regi av Norske Arkitekters Landsforbund, NAL

2013: Akkreditert profesjonell (AP) Prosjektering- og revisjonsverktøy for bærekraftige bygg, BREEAM-NOR

2011: Semesterkurs, Praktisk prosjektledelse, NTNU

2002 – 2008: Master i Arkitektur, Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO) Diplomoppgave: Bibliotek i Bodø

2006: Visiting student, Architectural Association School of Architecture, London

2001 – 2002: 2. år, Einar Granum Kunstfag Skole, Oslo

2000 – 2001: 1. år, BA ( Hons) Architecture, University of Greenwich, London

1999 – 2000: Skolen for Billedkunst, Århus, Danmark

1999: Engelsk kurs, University of Newcastle, Australia

1998: Ex. Phil., Universitetet i Oslo

1995 – 98: Examen Artium, Hartvig Nissens videregående skole, Oslo