35

35

Småformat, bærekraftige arbeidsplasser for Nordland Kunst- og Filmfagskole

Sted:
Kabelvåg
Årstall:
2018
Kunde:
Nordland Kunst- og filmfagsskole
Type:
Kultur | Idrett, Næring | Tjenesteyting, Installasjon | Kunst
35

The man with the camera slides other plates in place, times each exposure then snaps shut the wooden case, captures the moment, freezes the hammer.
(Colin Donati, Rock is Water)

”35” skal gi elevene mulighet til å arbeide individuelt, men også skape en hub for kollektiv tenking og praksis. Slik samfunnet er i kontinuerlig bevegelse, vil også måten vi arbeider med- og tolker samfunnet endres over tid. ”35” er utformet til å gi rammer for ny utsikt og ny innsikt. Modulene er dimensjonert for enkel produksjon og frakt, og er selvforsynt med energi. Innenfor fundamentets rammer legges det opp til etablering av en studielandsby som kan utvikles i faser og bestå av flere enkeltstående eller sammenkoblede moduler.

35
35
35
35
35
35