8485 Teater

8485 Teater

Helhetlig konsept for et samlet kultur-, næring og samfunnshus på Dverberg, Andøya

Sted:
Andøya
Årstall:
2018
Type:
Transformasjon, Kultur | Idrett, Næring | Tjenesteyting
8485 Teater

TIND har utført et mulighetsstudie for et nytt helhetlig konsept for et samlet kultur-, næring og samfunnshus på Dverberg som tar utgangspunkt i eksisterende bygningsmasse. Dagens samfunnshus rettes mot torget og planlegges med sentrumsfunksjoner. Arealene foreslåes omgjort til hotell/ overnatting, butikk og næringsarealer, samt kontor og møterom som supportfunksjon for både teaterhus og hotell. Eksisterende teater bevares, men åpnes med dører mot nye fellesarealer. Nytt blackbox-teater legges mot hav og utsikt. Det dannes en offentlig promenade/ gangvei som knytter sentrum og torget foran eksisterende samfunnshus med havet. Gangveien er delvis overdekket uteareal, og markerer samtidig innvendige kommunikasjonslinjer.

8485 Teater