AKTIV Kabelvåg

AKTIV Kabelvåg

Helhetsplan for skistadion og aktivitetspark i Kabelvågmarka

Sted:
Kabelvåg
Årstall:
2019
Kunde:
Vågan Eiendom KF
Type:
Stedsutvikling, Installasjon | Kunst, Kultur | Idrett
AKTIV Kabelvåg

Gjennom prosjektet AKTIV har TIND arbeidet med forslag til helhetlig plan for skistadion og aktivitetspark ved Kabelvåg barne- og ungdomsskole. En aktivitetsakse med tilrettelagt gangvei skal skape tilgjengelighet til marka for alle grupper av befolkningen. Langs med aksen er det etablert ulike områder for lek, opphold og trening. Det skal anlegges tribuneområde, et klubbhus med utkikkstårn, skilekområde med hoppbakke, flytebrygge og stupetårn.

AKTIV Kabelvåg
AKTIV Kabelvåg
AKTIV Kabelvåg
AKTIV Kabelvåg
AKTIV Kabelvåg
AKTIV Kabelvåg