Kabelvåg sentrum

Kabelvåg sentrum

Mulighetsstudie for Kabelvåg sentrum i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan

Sted:
Kabelvåg
Årstall:
2020
Kunde:
Vågan Kommune
Type:
Stedsutvikling, Regulering, Transformasjon
Kabelvåg sentrum

I forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplan for Kabelvåg inviterte Vågan kommune til åpen anbudskonkurranse høsten 2020 om mulighetsstudie for sentrumsområdene. Lala Tøyen og Tind Arkitektur ble valgt til å gjennomføre arbeidet.

Mulighetsstudiet viser hvordan det kan skapes mer liv og aktivitet i Kabelvåg, med utgangspunkt om å styrke eksisterende kvaliteter og særpreg. Dette innebærer blant annet tilrettelegging av gode handel-, service- og kulturtilbud samt ulike boligtyper. Bevaringshensyn, parkering, fortettingsmuligheter, arealutnyttelse, arkitektur- og bygningskvaliteter, byrom og sosiale møteplasser har vært sentrale tema i studiet.

Kabelvåg sentrum