Kjeøya Sporløst Friluftsliv

Kjeøya Sporløst Friluftsliv

Rehabilitering av fiskebruk til fritids- og turistformål

Sted:
Ballstad
Årstall:
2019 -
Kunde:
Kjeøya Sporløst Friluftsliv AS
Type:
Transformasjon, Regulering, Stedsutvikling, Næring | Tjenesteyting
Kjeøya Sporløst Friluftsliv
Kjeøya Sporløst Friluftsliv

Kjeøya er en liten veiløs øy utenfor Ballstadlandet - værhard og vakker - med front imot Vestfjorden. Det er ikke mer enn noen åretak fra fastlandet, men det er nettopp disse hundre meterne som gjør reisen hit litt annerledes. Reisen hit er en opplevelse.

Da vi gikk i land på Kjeøya i november 2018, var bygningsmassen i forfall. Trekaia som ble fornyet i 1952 var for lengst råtnet bort, og skinnene som holdt den oppe havnet på havbunnen. Produksjonslokalet var mildt sagt i kaotisk tilstand etter springflo og uvær sprengte opp døra, endevendte løsøre og ødela betonggulv for noen år tilbake. Kjeøya som nå møter deg er et foregangsprosjekt innen besøksrelatert næring med fokus på sporløst friluftsliv, og har i sammenheng med disponibel nabobebyggelse et unikt potensiale som turistdestinasjon.

De gamle fiskebrukene kan på sikt gi rom for et helhetlig tilbud innen fritids- og turistformål med bespisning, aktiviteter, overnatting og annen næring. Bygningsmassen er i dag nennsomt restaurert, og det er lagt til rette for ny drift.

I første fase er det tilrettelagt for utleie av eksisterende bruk til familier og vennepar. I neste fase planlegges utvikling av om lag 30-40 sengeplasser fordelt på eksisterende bygningsmasse, eksklusive hytter og telt, samt hengekøyeplasser. Prosessen fremover vil inkludere mange lokale aktører, men også hente inspirasjon utenifra. Vi ønsker å gjenbruke så mye som mulig kombinert med miljøvennlige alternativ der det lar seg gjøre. Ambisjonen er å skape et naturnært overnattingssted, med arkitektonisk utforming av særlig høy kvalitet.

Overordnede mål og visjoner:

  • Bidra til å ta vare på og fremheve en levende kulturarv
  • Bidra til å bygge opp under lokale aktører og bedrifter
  • Sette et forbilde for miljøvennlig utvikling
  • Bidra til sosial inkludering
  • Gi stolthet blant bidragsytere og brukere
  • Samle alle grunneiere på Kjeøya til et felles utviklingsinitiativ

For ytterligere informasjon, last ned hele visjonsdokumentet her:

Kjeøya Sporløst Friluftsliv