Klimakult

Klimakult

Workshop i forbindelse med Kabelvåg KlimaKult-Festival

Sted:
Kabelvåg
Årstall:
2015
Kunde:
NODA - Nordnorsk design- og arkitektursenter
Type:
Installasjon | Kunst, Stedsutvikling
Klimakult

Kabelvåg KlimaKult er en festival i Lofoten som setter fokus på klimaspørsmål gjennom kulturformidling. Utgangspunktet for workshopen var gjenbruk av avfall, med mål om å endre vår oppfatning hva søppel er- og kan være.

Workshopen ble arrangert på oppdrag fra NODA. Prosjektet støttes av Troms fylkeskommune og Nordland fylkeskommune.