Kreta Utvikling

Kreta Utvikling

Visjon for boligutvikling av tett småhusbebyggelse på Kreta i Kabelvåg

Sted:
Kabelvåg
Årstall:
2021
Kunde:
Kreta Eiendom AS
Type:
Bolig
Kreta Utvikling
Kreta Utvikling

Prosjektet tar utgangspunkt i de større terrenginngrepene på Kreta. Moderne terrasseleiligheter bygges etter tidligere høydekurver og «gjenoppretter» de naturlige høydedragene. En kombinasjon av ulike boligtypologier og tilrettelegging for fellesløsninger bidrar til et fleksibelt og fremtidsrettet nabolag.