NNKS Butikk

NNKS Butikk

Forlag til ny utforming av Nordnorsk kunstsenters butikk i Svolvær

Sted:
Svolvær
Årstall:
2020
Kunde:
Nordnorsk Kunstnersenter
Type:
Interiør, Næring | Tjenesteyting, Transformasjon
NNKS Butikk

Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) er et senter for visuell kunst med administrasjon og galleri i Lofoten.

NNKS ønsket et konsept for ny utforming av deres butikk, galleri og inngangsparti mot Svolvær torg. Prosjektet viser løsninger for soneinndeling og samspill mellom arealene i butikken, belysning og inngangssituasjon.