Salteriet

Salteriet

Transformasjonsprosjekt i Henningsvær

Sted:
Henningsvær
Årstall:
2021
Kunde:
Salteriet AS
Type:
Bolig, Transformasjon, Næring | Tjenesteyting
Salteriet

Salteriet i Henningsvær med tilliggende bygningsmasse er et av få bevarte komplekser fra begynnelsen av 1920-tallet. Virksomheten har omfattet både fryseri, kjølelager, fiskeforretning, snekkerifabrikk og trelastforretning, i tillegg til utsalgssted for bygningsartikler, oljer, petroleum og bensin.

Salteriet har stått til nedfall og blitt benyttet som lager i de senere år. Når bryggeanlegget nå rehabiliteres gjøres det med fokus på å videreformidle en rik kulturarv i moderne fortolkning. Anlegget skal inneholde en variasjon av boliger, utadrettet næring, overnattingstilbud og studio. Arbeidet ble utført i samarbeid med Stinessen Arkitektur.

Salteriet
Salteriet
Salteriet