Slipen kulturhus

Slipen kulturhus

Mulighetsstudie for SLIPEN Scene i Rognan

Sted:
Rognan
Årstall:
2017
Kunde:
Kulturteknikk AS
Type:
Kultur | Idrett, Næring | Tjenesteyting, Transformasjon
Slipen kulturhus

TIND har på oppdrag for Kulturteknikk AS utarbeidet skisser av kulturhus ved Slipen Scene i Rognan. Slipen scene består av en 12m høy verkstedhall på ca 700m2 fra 1970. Med sin plassering i sjøkanten mellom gamle naust illustrerer Slipen den historiske utviklingen av båtbyggertradisjonen i Rognan.

Nybygget er organisert rundt den eksisterende verkstedhallen, som danner "hjertet" i prosjektet. Nybyggets konstruksjon og fasade bidrar til å støtte og isolere hallen. Mot sørvest og sentrum etableres et torg. Torget forbindes med fjæra i passasjen mellomkulturhuset og nauset. Det foreslås å plassere et utendørs båtmuseum under bygget- mellom søylene og på kaia mot nord, som en del av formidlingen av båtbyggertradisjonen i Rognanfjæra.