Stokmarknes Miljøhavn

Stokmarknes Miljøhavn

Stokmarknes Miljøhavn

Sted:
Stokmarknes
Årstall:
2022
Kunde:
SANS
Type:
Næring | Tjenesteyting, Stedsutvikling
Stokmarknes Miljøhavn

I samarbeid med SANS og Hadsel kommune har TIND visualisert to fremtidsvisjoner av Stokmarknes Miljøhavn.Perspektivene videreformidler funnene fra samarbeidet mellom de ulike aktørene i Stokmarknes Miljøhavn, Hadsel Kommune, SANS, og TIND Arkitektur.Brukerne ønsker bærekraftige utvikling, delingsøkonomiske løsninger, gode møteplasser, lokaler som bidrar til samhandling og god logistikk.Perspektivene viser hvordan havnen kan utvikles som mer enn en tradisjonell industrihavn ved grep som gir merverdi til området, deriblant å tilrettelegge for grønne tiltak, tilgjengelighet og åpenhet, samt bruk av arkitektur som verktøy for å styrke identiteten til bedriftene og Hadsel kommune. 

Stokmarknes Miljøhavn