Vestervalen Kunsthus

Vestervalen Kunsthus

Kunstnersenter og atelier på Reine

Sted:
Reine
Årstall:
2020
Kunde:
Privat
Type:
Næring | Tjenesteyting, Kultur | Idrett
Vestervalen Kunsthus

Vestervalen ligger nord for Reine sentrum med uhindret utsikt mot de majestetiske fjellene rundt Kjerkfjorden, Bunesfjorden og Reinefjorden. Med utgangspunkt i den vakre naturen rundt Reinefjorden, kunsttradisjonen En plein air eller friluftsmaleri, hvor kunstneren jobber utendørs, og det allerede etablerte kunsttilbudet på Reine med bl.a. Reine Kultursenter ønsker Vestervalen kunsthus å være en spennende møteplass for kunst, kunstnere og kunstinteresserte lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Etableringen av bl.a. Kaviar Factory i Henningsvær og Kleivan Kunstmottak gjør at stadig flere kommer til Lofoten for i forbindelse med sitt virke.

Vestervalen Kunsthus

Vestervalen Kunsthus består av et langt og smalt hovedhus plassert nede ved vannkanten, med et stort fleksibelt rom mot nord som kan brukes som galleri, atelier, butikk, felleskjøkken og stue. Mot sør er det 8 overnattingsrom med mesaninløsning og separate innganger. Arkitekturen er inspirert av rorbuenes og bryggenes trekonstruksjoner som tilpasses terrenget, det tradisjonelle atelieret og galleriet med overlys/ indirekte lys, og de steile fjellene rundt Reinefjorden.