Helhetsplan Svinøya Rorbuer

Helhetsplan Svinøya Rorbuer

Helhetsplan for Svinøya Rorbuer

Sted:
Svolvær
Årstall:
2015
Kunde:
Svinøya Rorbuer AS
Type:
Installasjon | Kunst, Næring | Tjenesteyting, Stedsutvikling
Helhetsplan Svinøya Rorbuer

Som del av Designprogrammet til Innovasjon Norge har vi arbeidet med helhetlig design av fasilitetene for fantastiske Svinøya Rorbuer i Svolvær. Planen er utført i samarbeid med Taktil Arkitekter, og TANK Tromsø har arbeidet med den grafiske delen av prosjektet. Vi ønsker å skape en helhetlig opplevelse gjennom strategisk bruk av design og arkitektur, og har presentert et mulighetsstudie med 10 delprosjekter, inkludert skilting og infotavler, hotellovernatting, rorbuer, servicefunksjoner og øvrig infrastruktur. Vi ønsker å skape en troverdig historiefortelling inspirert av Svinøyas historie og eksisterende kvaliteter og bygningsmiljø, og har tatt utgangspunkt i dette som inspirasjon for materialvalg, fargebruk og bygningenes typologi.

Helhetsplan Svinøya Rorbuer
Helhetsplan Svinøya Rorbuer
Helhetsplan Svinøya Rorbuer
Helhetsplan Svinøya Rorbuer
Helhetsplan Svinøya Rorbuer