Kraftholmen

Kraftholmen

Ombygging av gammelt industribygg til bærekraftig kontorfellesskap i Svolvær havn

Sted:
Svolvær
Årstall:
2020-
Kunde:
E i Nord
Type:
Transformasjon, Næring | Tjenesteyting, Interiør
Kraftholmen

De gamle industrilokalene til Skarvik skal bygges om til et bærekraftig kontorfellesskap med tilhørende funksjoner. Eksisterende fotavtrykk skal i hovedsak beholdes. Det nye prosjektet skal være et fremtidsrettet, miljøbevisst og inviterende bygg, både for ansatte og besøkende.

Kontorfellesskapet skal bl.a. inneholde kontorplasser for bedriften SALT. Bedriftens motto: «Framtidstro for kysten, folket og havet» skal gjenspeiles i bygningene. Det skal være fokus på gode dagslysforhold, mulighet for utsikt, fleksibilitet og flerbruk i bygget.

Kraftholmen
Kraftholmen
Kraftholmen
Kraftholmen
Kraftholmen
Kraftholmen
Kraftholmen