Svolvær Park

Svolvær Park

Regulering av bolig- og næringsbygg i Svolvær sentrum

Sted:
Svolvær
Årstall:
2020
Type:
Bolig, Regulering
Svolvær Park
Svolvær Park
Svolvær Park
Svolvær Park

Konseptet tar utgangspunkt i en by i endring. Den nye byplanen for Svolvær legger til rette for betydelig økt utnyttelsesgrad, basert på en forventning om økt liv og aktivitet. Ny bebyggelse er tilpasset fremtidig utnyttelsesgrad, men bygningsvolumet vertikaldeles og forskyves for å skape variasjon og bryte ned skala. Bredden på volumene tar utgangspunkt i rytmen i dagens gateløp. Den nye bebyggelsen legges langsmed parken og tar opp i seg terrengspranget med næring mot gateplan og parkeringskjeller/ servicearealer i bakkant. Takflaten over danner forlengelse av parken med felles- og offentlige utearealer. Gateplan forbindes til parken via en kunstpassasje som beveger seg oppover fasaden. I de øvrige etasjene finnes tilrettelagte boliger med fanastisk utsikt.

Svolvær Park
Svolvær Park
Svolvær Park