Vågan Servicebygg

Vågan Servicebygg

Toalett og servicefasiliteter på utfartsområder i Vågan kommune

Sted:
Kabelvåg
Årstall:
2017
Kunde:
Vågan Eiendom KF
Type:
Stedsutvikling, Næring | Tjenesteyting
Vågan Servicebygg

TIND har utformet forslag til nye servicebygg på de seks mest trafikkerte utfartsstedene i Vågan Kommune, Lofoten. Byggene har lik utforming, men varierer i størrelse ut ifra behov for fasiliteter. Vi ønsker at byggene står godt i naturen og har et gjenkjennbart uttrykk.

Byggets funksjoner er lagt på rekke i et Vågan-blått volum, med lett tilgang fra utsiden. Det er lagt til rette for at de blå veggene kan utsmykkes av lokale kunstnere, slik at hvert bygg får et unikt uttrykk. Det skrå taket i grånet treverk svever over boksen for å gi dagslys inn til rommene. Utkraget tak og sidevegger skaper en skjermet oppholdssone foran servicefunksjonene.

Vågan Servicebygg